Expertize Tehnice MLPAT, Expert Tehnic Atestat A1,A2

Expertize Tehnice MLPAT, Expert Tehnic Atestat A1,A2
Expertize Tehnice în Construcții

Proiecte de Arhitectura si Rezistenta Constructii Civile

Expertize Tehnice MLPAT, Proiectare ,Verificare si Executie Constructii Civile
-Expertiza Tehnica pentru Obtinerea Certificatului de Atestare a Constructiei/Legalizare/Intabulare
-Expertiza Tehnica pentru Schimbare de Destinatie/Recompartimentare
-Expertiza Tehnica pentru Demolare/Desfiintare
-Expertiza Tehnica pentru Montare Panouri Fotovoltaice
-Expertiza Tehnica pentru Extindere/Mansardare/Etajare
-Expertiza Tehnica pentru Consolidare/Reabilitare/Modernizare
-Expertiza Tehnica pentru Modificare AC/Continuare Lucrari
-Expert Tehnic Atestat MLPAT A1,A2
-Verificator Tehnic Atestat MDLPA A1,A2,B1

Colaboram cu Arhitecti si Ingineri din diverse zone ale tarii.


Proiect de Arhitectura si Rezistenta DTAC si PTh+DE

 • Releveu arhitectura constructie
 • Propunere arhitectura/ rezistenta constructie
 • Expertiza Tehnica - unde e cazul

Expertiza Tehnica pentru:

 • Balcoane,Copertine,Acoperis
 • Reconfigurare pereti
 • Reabilitare Termica, Reabilitare
 • Cresterea Securitatii la Incendiu (ISU)
 • Continuare lucrari cu sau fara modificari de proiect autorizat /neautorizat

Verificare de Proiect

 • Verificator de Proiect A1 -rezistenta si stabilitate
 • Verificator de Proiect A2 -structuri metalice
 • Verificator de Proiect B1 -siguranta si stabilitate in exploatare

Când este necesară Expertiza Tehnică?

Conform art. 21 din Legea nr.10/18.01.1995 privind calitatea in construcții, investitorii - persoane fizice sau juridice - care finanțează lucrări de intervenție la obiectivele existente au obligația de a proceda la expertizarea construcțiilor de către specialiști atestați, in situația in care se au in vedere executarea unor lucrări de reconstruire, consolidare, transformare, extindere, desființare parțială sau reparații. Expertiza Tehnică ce va fi întocmită are menirea de a stabili condițiile tehnice în care solicitarea beneficiarului este realizabilă astfel încât rezistența, stabilitatea locală si generală a construcției să nu fie prejudiciate. Raportul de evaluare seismică, care însumează expertiza tehnică, se va anexa la cap B al Cărții tehnice, care va fi completată cu toate documentele de șantier ce se vor încheia pe perioada realizării lucrărilor.

Intervențiile la construcțiile existente se referă la lucrări de construire, reconstruire, desființare parțială, consolidare, reparație, modernizare, modificare, extindere, reabilitare, reabilitare termică, creștere a performanței energetice, renovare, renovare majoră sau complexă, după caz, schimbare de destinație, protejare, restaurare, conservare, desființare totală. Acestea se efectuează în baza unei expertize tehnice întocmite de un expert tehnic atestat și, după caz, în baza unui audit energetic întocmit de un auditor energetic pentru clădiri atestat, și cuprind proiectarea, execuția și recepția lucrărilor care necesită emiterea, în condițiile legii, a autorizației de construire sau de desființare, după caz. Intervențiile la construcțiile existente se consemnează obligatoriu în cartea tehnică a construcției.