Expertize Tehnice MLPAT în Construcții A1,A2

Expertize Tehnice MLPAT, Experți Tehnici Atestați A1,A2 Expertize Tehnice MLPAT în Construcții

Proiecte de Arhitectura si Rezistenta Constructii Civile

Expertize Tehnice MLPAT, Proiectare ,Verificare si Executie Constructii Civile
-Expertiza Tehnica pentru Cadastru
-Expertiza Tehnica pentru Primărie
-Expertiza Tehnica pentru apartament/bancă
-Expertiza Tehnica pentru Hală
-Expertiza Tehnica pentru Birouri
-Expertiza Tehnica pentru Consolidare/Reabilitare/Modernizare
-Expertiza Tehnica pentru Modificare AC/Continuare Lucrari
-Expert Tehnic Atestat MDLPA A1,A2
-Verificator Tehnic Atestat MDLPA A1,A2,B1

Expertize Tehnice

Lista Experți Tehnici în Construcții, experți tehnici atestați pe județe, fisier excel Lista Experți Tehnici pe județ


Proiect de Arhitectura si Rezistenta DTAC si PTh+DE

 • Releveu arhitectura constructie
 • Propunere arhitectura/ rezistenta constructie
 • Expertiza Tehnica - unde e cazul

Expertiza Tehnica pentru:

 • Balcoane,Copertine,Acoperis
 • Reconfigurare pereti
 • Reabilitare Termica, Reabilitare
 • Cresterea Securitatii la Incendiu (ISU)
 • Continuare lucrari cu sau fara modificari de proiect autorizat /neautorizat

Verificare de Proiect

 • Verificator de Proiect A1 -rezistenta si stabilitate
 • Verificator de Proiect A2 -structuri metalice
 • Verificator de Proiect B1 -siguranta si stabilitate in exploatare

Raport de Expertiză Tehnică MLPAT

Expertizarea Tehnică Structurală,în vederea analizării stării tehnice a acestora, încadrarea construcțiilor in clasă de risc seismic și propunerile măsurilor de consolidare necesare (dacă este cazul). Constatarea stării tehnice actuale a construcției existente, se va realiza prin parcurgerea de către expertul tehnic, cel puțin a următoarelor etape:

- Examinarea componentelor structurale și nestructurale și evaluarea stării de degradare;

-Indentificarea sistemului fundațiilor (infrastructurii), natura terenului de fundare, eventuale tasări sau deformații remanente produse de acțiunea cutremurelor sau de alte cauze, precum și efectul acestora asupra elementelor structurii, inclusiv a fundațiilor, stabilirea condițiilor de alcătuire, prezența eventuală a apei deasupra nivelului de fundare și efectul acesteia asupra construcției, sondaje locale etc;

- Verificarea la acțiuni seismice conform indicativului P100-3/2008 actualizat;

- Încadrarea în clasă de risc seismic, precizarea clasei de importanță și expunere la seism precum și a categoriei de importanță a construcției;

- Propunerea măsurilor de intervenție necesare și recomandarea unor soluții care să garanteze gradul de asigurare la acțiuni seismice;